Kiadványok

Az MME és a BirdLife helyzetelemzése és javaslatai az európai mezőgazdasági élőhelyek pusztulásának megállítására, és különös képpen a Közös Agrárpolitika (KAP) megújítására, hogy a támogatási rend

Králl Attila

Jelen kiadványunkkal a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodás természetvédelmi hátteréről kívánunk részletes áttekintést adni.

Rezneki Rita

Az útmutató célja, hogy segítse a mezőgazdaságért és természetvédelemért felelős tagállami közigazgatási hatóságokat és az érintettek legfontosabb csoportjait a Natura 2000 területeken az olyan gaz

Európai Bizottság

Kiadványunkban a halastavakon előforduló madárfajok bemutatása mellett azokat a gazdálkodási eljárásokat is igyekszünk részletezni, melyektől kedvező természeti hatásokat várunk.

Bíró István

Az MME programvezetőjének előadása az agráriumhoz kötődő környezeti, természeti erőforrásaink helyzetéről. Az előadás falugazdász képzésen hangozott el.

Tóth Péter

A „fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000 területeken” (Svájci-Magyar Együttműködési Program, Végrehajtási Megállapodás száma: SH/4/8) című projekt k

Gallai Zsófia (szerk)

Terepi madárhatározónkban a legfontosabb védett és vadászható madárfajainkat igyekszünk bemutatni, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk felismerésükhöz, megismerésükhöz, javaslatokat tegyünk,

Bíró István

Az MME 2016-os AKG gazdálkodást népszerűsítő információs anyaga. Az anyag röviden bemutatja a természetkímélő gazdálkodás néhány kulcsfontosságú elemét.

MME

Traktorosoknak, mezőgazdászoknak szánt kiadványunk elkészítésében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az MME szakemberei vettek részt.

Králl Attila, Lóránt Miklós, Marticsek József, Nagy Dénes

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási programját egy különleges lehetőségként kívánjuk a gazdálkodók elé tárni.

Králl Attila, Tóth Péter

Ezt a kiadványt elsősorban a pedagógusoknak készítettük, segítséget nyújtva a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos tudnivalók megszerzéséhez, rendszerezéséhez és átadásához.

Papp Károly

Színes szórólap, amely a Natura 2000-el kapcsolatos legalapvetőbb információkat foglalja össze dióhéjban.

MME

Kiadványunkban a Natura 2000 területeken jellemző művelési ágak szerint – erdők kivételével – ismertetjük a lehetséges problémákat, megoldandó feladatokat és igyekszünk gyakorlati tanácsokkal is se

Haraszthy László

Kiadványunkban az erdei élőhelyen előforduló madárfajok bemutatása mellett részletezzük azokat a gazdálkodási el- járásokat is, amelyektől kedvező természeti hatásokat várunk.

Schmidt András, Czirák Zoltán

Kutatásunk célja egy helyes és betartható természetkímélő gyepkezelési technológia volt, melynek alkalmazása valóban az élővilág nagy részének fennmaradását szolgálja, s nem pedig

Viszló Levente (szerk)

Madárbarát gazdálkodás: gyepen, erdőn, halastavon, szántón. A plakát nagy méretben kinyomtatható, és összefoglaló képet nyújt a madárbarát gazdálkodás gyakorlatairól.

MME

Kiadványunkkal a már ismert Madárbarát Kert Programhoz hasonlóan szeretnénk bevezetni Madárbarát Gazdálkodó Programunkat, melynek keretében a művelés alatt álló mezőgazdasági területek közül elsőké

Králl Attila, Marticsek József, Lóránt Miklós, Németh Ákos

Jelen kiadvány egy könyvsorozat harmadik és egyben utolsó tagja.

Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit, Báldi András, Gergely Erzsébet és Demeter András

A madárvédelmi irányelv az Európai Unió elsõ természetvédelmi jogszabályaként jelent meg 1979-ben. Magyarországon a madárvédelem jelentõs történelmi hagyományokra tekint vissza.

Lovászi Péter

Szándékunk megismertetni az Olvasók széles táborát az Európai Unió legfontosabb természetvédelmi szervezeteivel, a csatlakozás feltételéül szabott, meghatározó jelentőségű termész

Demeter András