Kiadványok

Az MME és a BirdLife helyzetelemzése és javaslatai az európai mezőgazdasági élőhelyek pusztulásának megállítására, és különös képpen a Közös Agrárpolitika (KAP) megújítására, hogy a támogatási

Králl Attila

Jelen kiadványunkkal a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodás természetvédelmi hátteréről kívánunk részletes áttekintést adni.

Rezneki Rita

Az útmutató célja, hogy segítse a mezőgazdaságért és természetvédelemért felelős tagállami közigazgatási hatóságokat és az érintettek legfontosabb csoportjait a Natura 2000 területeken az olyan gaz

Európai Bizottság

Az MME programvezetőjének előadása az agráriumhoz kötődő környezeti, természeti erőforrásaink helyzetéről. Az előadás falugazdász képzésen hangozott el.

Tóth Péter

A „fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000 területeken” (Svájci-Magyar Együttműködési Program, Végrehajtási Megállapodás száma: SH/4/8) című projekt k

Gallai Zsófia (szerk)

Terepi madárhatározónkban a legfontosabb védett és vadászható madárfajainkat igyekszünk bemutatni, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk felismerésükhöz, megismerésükhöz, javaslatokat tegyünk,

Bíró István

Az MME 2016-os AKG gazdálkodást népszerűsítő információs anyaga. Az anyag röviden bemutatja a természetkímélő gazdálkodás néhány kulcsfontosságú elemét.

MME

Traktorosoknak, mezőgazdászoknak szánt kiadványunk elkészítésében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az MME szakemberei vettek részt.

Králl Attila, Lóránt Miklós, Marticsek József, Nagy Dénes

Kiadványunkban a halastavakon előforduló madárfajok bemutatása mellett azokat a gazdálkodási eljárásokat is igyekszünk részletezni, melyektől kedvező természeti hatásokat várunk.

Bíró István

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási programját egy különleges lehetőségként kívánjuk a gazdálkodók elé tárni.

Králl Attila, Tóth Péter

Színes szórólap, amely a Natura 2000-el kapcsolatos legalapvetőbb információkat foglalja össze dióhéjban.

MME

Ezt a kiadványt elsősorban a pedagógusoknak készítettük, segítséget nyújtva a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos tudnivalók megszerzéséhez, rendszerezéséhez és átadásához.

Papp Károly

Kiadványunkban a Natura 2000 területeken jellemző művelési ágak szerint – erdők kivételével – ismertetjük a lehetséges problémákat, megoldandó feladatokat és igyekszünk gyakorlati tanácsokkal is se

Haraszthy László

Kiadványunkban az erdei élőhelyen előforduló madárfajok bemutatása mellett részletezzük azokat a gazdálkodási el- járásokat is, amelyektől kedvező természeti hatásokat várunk.

Schmidt András, Czirák Zoltán

Kutatásunk célja egy helyes és betartható természetkímélő gyepkezelési technológia volt, melynek alkalmazása valóban az élővilág nagy részének fennmaradását szolgálja, s nem

Viszló Levente (szerk)

Madárbarát gazdálkodás: gyepen, erdőn, halastavon, szántón. A plakát nagy méretben kinyomtatható, és összefoglaló képet nyújt a madárbarát gazdálkodás gyakorlatairól.

MME

Kiadványunkkal a már ismert Madárbarát Kert Programhoz hasonlóan szeretnénk bevezetni Madárbarát Gazdálkodó Programunkat, melynek keretében a művelés alatt álló mezőgazdasági területek közül elsőké

Králl Attila, Marticsek József, Lóránt Miklós, Németh Ákos

Jelen kiadvány egy könyvsorozat harmadik és egyben utolsó tagja.

Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit, Báldi András, Gergely Erzsébet és Demeter András

A madárvédelmi irányelv az Európai Unió elsõ természetvédelmi jogszabályaként jelent meg 1979-ben. Magyarországon a madárvédelem jelentõs történelmi hagyományokra tekint vissza.

Lovászi Péter

Szándékunk megismertetni az Olvasók széles táborát az Európai Unió legfontosabb természetvédelmi szervezeteivel, a csatlakozás feltételéül szabott, meghatározó jelentőségű ter

Demeter András