Linkek

Interaktív Natura 2000 térképek
Az EU interaktív, Natura 2000 jelölőfajokról, élőhelyekről, területekről részletes információt szolgáltató térképe – http://natura2000.eea.europa.eu/

A hazai természetvédelem Természetvédelmi Információs Rendszerének interaktív térképe (a térképi felületen többféle keresési módszerrel tutdunk eljutni egyes Natura 2000 terükletekhez, amelyekről a jelölő fajokkal, alapvető adatokkal kapcsolatos információkat érhetünk el, ha a térkép információs gombját felül bekapcsoljuk, vagy ha a kiválasztott terület baloldalt megjelenő adatlapjának információs gombját hívjuk meg) http://web.okir.hu/hu/tart/index/61/Interaktiv_termeszetvedelmi_terkep
Gazdálkodóknak a terület blokkazonosító szerinti Natura 2000 státuszát is mutató térképalkalmazás a MEPAR (Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer) oldalon található (Belépés a MEPAR böngészőbe menüpont) - http://mepar.hu
Erdős területekkel foglalkozók számára az MGSZH interaktív erdészeti térképe sok fontos információ mellett a terület Natura 2000 státuszát is jelzi - http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
Integrált Területhasználati Monitoring Rendszer - természetvédelmi, így Natura 2000 információkat is szolgáltat a Vidékfejlesztési Minisztérium közép-magyarországi projektje -
http://okirteir.vm.gov.hu:8080/okirteir_html/
Natura 2000 területek konfliktusait és jó gyakorlatát összegyűjteni célzó térképes MME projektoldal -
http://terkep.mme.hu
Az ArcGIS oldaláról elérhető, Natura 2000 és védett területeket mutató térképi felület: http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=835d8594f6ee410aae314b8f029b7656&extent=15.3839,45.6592,23.4974,48.7118

Természetvédelmi prioritások hazai Natura 2000 területeken - www.termeszetvedelem.hu/termeszetvedelmi-celkituzesek-prioritasok-natura-2000-teruleteken

Természetvédelmi kezelés - termeszetvedelmikezeles.hu

Natura 2000 társoldalak:
Ausztria: Natura 2000 Europaschutzgebiete – www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-oesterreich/
Belgium: Le site Natura 2000 de Wallonie – www.natura2000.wallonie.be
Bulgária: www.natura2000bg.org
Csehország: www.natura2000.cz
Dánia: Natura 2000 – Skov- og Naturstyrelsen – www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/Natura2000/
Egyesült Királyság: www.defra.gov.uk/wildlife-pets/wildlife/protect/bird-habitat/natura.htm
Észtország: www.envir.ee/natura2000/
Finnország: arkisto.sll.fi/tiedotus/Natura/index.html
Franciaország: www.natura2000.espaces-naturels.fr/ illetve http://natura2000.environnement.gouv.fr/
Görögország: www.minenv.gr/1/12/121/12103/e1210316.html
Hollandia: www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640408&_dad=portal&_schema=PORTAL
Írország: www.npws.ie/en/ConservationSites/SpecialAreasofConservationSACs/
Lengyelország: www.eko.org.pl/ostoje/
Lettország: www.vidm.gov.lv/vad/English/natura.htm
Litvánia:
Málta: www.mepa.org.mt/impnatareas-pas-int-n2k
Németország: www.natura2000.murl.nrw.de/
Olaszország: www.comunitambiente.it/
Spanyolország: www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/
Svédország: w3.vic-metria.nu/n2k/jsp/main.jsp
Szlovákia: http://www.sopsr.sk/natura/
Szlovénia: www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/projekti/natura2000/
Tagállamok vonatkozó oldalainak gyűjteménye: http://www.natura.org/national_links.html
Magyarországi LIFE-Nature projektek honlapjai
Parlagisas-védelmi program: www.imperialeagle.hu
Rákosivipera-védelmi program: www.rakosivipera.hu
Túzokvédelmi program:  www.tuzok.hu
Pannon gyepek élőhelykezelése Magyarországon: www.grasshabit.hu
Pannon tölgyesek és dolomit gyepek élőhely-rekonstrukciója a Kis- és Nagy-Szénáson: www.szenas.hu
Gyepterületek rekonstrukciója és mocsarak védelme Egyek-Pusztakócson: www.life2004.hnp.hu
Nagykőrösi pusztai tölgyesek LIFE-program: www.pusztaitolgyesek.hu
A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében: www.kerecsensolyom.mme.hu
A kékvércse védelme a Pannon régióban: www.falcoproject.hu
Európai uniós környezetvédelmi, természetvédelmi és Natura 2000 oldalak:
Az Európai Bizottség Környezetvédelmi Főgigazgatóságának (Directorate General Environment) Natura 2000 honlapja:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
A fenti honlap Natura 2000 területek kezelésével kapcsolatos gyűjteménye, útmutatókkal (részben magyar nyelven is):
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
EIONET - European Topic Centre on Biological Diversity
http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000
European Environment Agency – Európai Környezetvédelmi Ügynökség: www.eea.eu.int/ - az oldal magyar nyelven is elérhető: http://www.eea.europa.eu/hu
EUROSITE: http://www.eurosite-nature.org/ - természeti területekkel, természetvédelmi kezeléssel foglalkozó szervezetek hálózata. "A Eurosite küldetése a természeti területek kezelésében végzett szakértői munka és a szakmai tapasztalatcsere elősegítése Európa-szerte."
Az Eurosite gondozásában (az Európai Bizottság nevében) nemrégiben indult el a www.natura.org honlap, amelynek célja a Natura 2000 hálózat népszerűsítése, a hálózat működésével kapcsolatos információk továbbítása.

Nemzetközi természetvédelmi szervezetek, egyezmények oldalai:
IUCN Programme Office for Central Europe - Natura 2000 – http://www.iucn-ce.org/natura2000/en/
A Ramsari Egyezmény honlapja – The Ramsar Convention on Wetlands – www.ramsar.org
A Ramsari Egyezmény magyarországi honlapja - www.ramsar.hu
A Biológiai Sokféleség Egyezmény (Rio, 1992) honlapja - www.biodiv.org/convention/default.shtml; ugyanennek a magyar nyelvű, ritkábban frissülő változata: http://biodiv.kvvm.hu/
Vizes élőhelyeket bemutató interaktív, globális térkép - http://dev.unep-wcmc.org/csn/default.html#state=home

Madárvédelmi szervezetek:
BirdLife International – www.birdlife.org
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) - www.rspb.org

Állami környezet- és természetvédelmi szervek:
Földművelésügyi Minisztérium - www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
A Vidékfejlesztési Minisztérium korábbi, már nem frissülő honlapja - www.vm.gov.hu
A korábbi Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapja - www.kvvm.hu
A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó magyar állami természetvédelem honlapja - www.termeszetvedelem.hu