Újabb jó példa a természetvédelem, a mezőgazdaság és a vadgazdálkodás összefogásáról – kaszálási és fészekfelderítési bemutató Csákváron

2023. június 30., péntek – 15:44

A hazai gyepterületek egyedi természeti értékek hordozói. Számos vadon élő állat- és növényfajunk a gyepes területeken találja meg életfeltételeit, ezért élőhelyük védelme megőrzésük záloga. A gyepek védelme érdekében nem tehetünk eleget, kiterjedésük és állapotuk védelme természetvédelmi szempontokon túlmutató feladat.

Ezt felismerve a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), az Országos Magyar Vadászkamara Természetvédelmi Szakbizottsága és a Pro Vértes Nonprofit Zrt. közös szervezésében június 22-én került megrendezésre az „Élőhelyfejlesztés és élőhelyvédelem a mezőgazdasági területeken – fókuszban a gyepes élőhelyek” című konferencia és gyakorlati bemutató. A rendezvény a gyepes élőhelyek megőrzési lehetőségei, a kaszálás természetvédelmi irányelvei és a fészek- és vadmentés legújabb technológiai vívmányainak bemutatását tűzte ki célul. Elsőre szokatlannak tűnhet az együttműködők köre, de – ahogyan az a konferencián is elhangzott többek szájából – a természetvédelmi, mezőgazdasági és vadgazdálkodási szakterület között több az összekötő kapocs, mint az elválasztó, konfliktusos téma.

Halmos Gergő, az MME igazgatója köszönti a konferenciát

Halmos Gergő, az MME ügyvezető igazgatója köszönti a konferenciát

Viszló Levente, a Pro Vértes Nonprofit Zrt. igazgatója házigazdaként köszöntette a rendezvény résztvevőit. Hangoztatta a természetkímélő gazdálkodás szükségességét, és rámutatott annak eredményességére is. Bajdik Péter, a Vadászkamara főtitkára köszöntőjében kiemelte a mezőgazdasági és természeti sokféleség csökkenésének negatív következményeit a vadgazdálkodásra, valamint aláhúzta az érintett szakterületek közötti együttműködés szükségességét. Halmos Gergő, az MME ügyvezetője hangsúlyozta, mennyire fontos nyomon követni a biodiverzitás változását, rámutatva arra, hogy a negatív folyamatok megállítását és visszafordítását csak az ágazatokon átívelő kezdeményezésekkel lehet elérni.

A rendezvény leglátványosabb programja a Pro Vértes Nonprofit Zrt. eszközeivel végzett gépi kaszálási bemutató volt. Ez rávilágított a természetkímélő betakarítási technológiák fontosságára. A gyepek élővilága számára a kaszálás a legveszélyesebb gazdálkodási tevékenység, amelynek kis odafigyeléssel történő helyes kivitelezése a kétéltű-, hüllő-, madár- és emlősfajok egyedeinek tömegeit mentheti meg az elkaszálás veszélyétől. A tarló magasra hagyása (5-10 cm) és a kasza síkjának helyes beállítása révén elkerülhető a talajfelszín megsértése, így az özönnövény-fajok kevésbé terjednek a gyepeken, és hozzájárulhatunk a tiszta, szennyeződésmentes takarmány előállításához is. A vadriasztó láncfüggöny megfelelő alkalmazása csökkenti a kaszálás során akaratlanul károsított madárfészkek, elpusztított mezei nyulak vagy őzgidák számát. A bemutató során működés közben lehetett megismerkedni azzal a vizuális érzékelőkkel ellátott technológiai újítással, amely a kasza előtt haladva segít a meglapuló állatok detektálásában, és elkerülhetővé teszi azok elkaszálását. A madár- és vadbarát kaszálást élőben is meg lehetett tekinteni – a felvonultatott gépek egy kaszálatlan területen mutatták be az ún. kiszorító kaszálás technikáját és a rendkezelés fortélyait is. A bemutató során kiemelték a gépeket kezelő szakszemélyzet odafigyelésének jelentőségét: a legjobb technológiai megoldás sem helyettesíti a természetet szerető gépkezelők áldozatos munkáját.

Tárcsás kasza (front és oldal), vadriasztó láncokkalés meglapuló állatokat jelző érzékelővel

Tárcsás kasza (front és oldal), vadriasztó láncokkal és meglapuló állatokat jelző érzékelővel

Ezt követően bemutatót láthattunk a földön fészkelő madárfajok illetve a kultúrában megbújó vadfajok egyedeinek (pl. mezei nyúl, őzgida) drónnal történő keresésével kapcsolatban. A program során Kazi Róbert (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) illetve az ABZ Drone munkatársai mutattak be egy-egy multispektrális, illetve egy hőkamerás érzékelővel ellátott drónt, a megtalálni kívánt „célpont” egy, a gyepben elrejtett pulyka volt. Fontos hangsúlyozni, hogy a drónnal történő fészekkeresés módszertana fejlesztés alatt áll, a minden körülmények között működő, tökéletes megoldást még nem sikerült megtalálni. Az eddigi tesztelések azonban előremutatók: az elmúlt éveben több alkalommal sikerült ezzel a módszerrel túzokfészkeket találni, majd kialakítani a védőzónát a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén. A bemutató során is találkoztunk a módszer korlátaival: a multispektrális érzékelők a heterogén, foltokban leszáradó gyepen kevésbé tudnak kontrasztos képet adni, míg a hőkamerák hatékonyságát a felmelegedő talajfelszín korlátozza.

Fészekkeresési drónbemutató, a drón éppen infravörös tartományban látó kameraképet közvetít a résztvevőknek

Fészekkeresési drónbemutató, a drón éppen infravörös tartományban látó kameraképet közvetít a résztvevőknek

A gyakorlati bemutatókat követően Tóth Péter (MME) előadásában a Közös Agrárpolitika (KAP) és a biodiverzitás változásainak összefüggéseit mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a mezőgazdasági természeti sokféleség jelentős csökkenése azonnali és hatékony megoldásokat kíván a támogatások oldaláról is. Kiemelte, hogy bár a KAP Stratégiai Terv ún. zöld felépítménye tartalmazza a szükséges támogatási formákat, az önkéntes vállalások nem minden esetben tűnnek elegendőnek a kedvezőtlen természeti folyamatok visszafordításához.

Viszló Levente előadásában a Pro Vértes Nonprofit Zrt. élőhelyrehabilitációs céljairól és a fennállása alatt elért eredményekről osztott meg tapasztalatokat. Természeti képekben gazdag prezentációjában részletesen beszámolt az általuk alkalmazott gyepkezelési gyakorlatokról és azok biodiverzitásra gyakorolt hatásáról is. Előadásában a témában készült filmrészlet (54:50’) bemutatásával gazdag képi világgal szemléltette a kaszálás természetvédelmi és vadvédelmi vonatkozásait.

Rung Áron, a Vadászkamara főmunkatársa az Országos Vadgazdálkodási Alap élőhelyfejlesztési erőfeszítéseit bemutató előadásában hangsúlyozta a vadgazdálkodó szervezetek szerepét a mezőgazdasági élőhelyek apróvadállományának – így természeti sokféleségének – megőrzésében. Az kamara által működtetett támogatási forrás a hazai vadásztársaságok körében közismert és népszerű, és bár keretei végesek, jelentős lokális hatásokat képes elérni. Ezek a hatások az élőhelyfejlesztés tekintetében elsősorban a szántóföldi művelés egyöntetűségét megtörő, kisebb élőhelyfoltok (évelő takarmánykeverékek, vadföldek) kialakítása és a vizes élőhelyek létrehozását szolgáló kezdeményezések tükrében jelentősek.

Králl Attila és munkatársai előadásaiból a drónnal történő fészekkeresési illetve apróvad-mentési kísérletek eddigi eredményeit és jövőbeli terveit, lehetőségeit ismerhettük meg. A technológia már a jelen állapotában is alkalmas a nagyobb testű madárfajok illetve vadfajok távérzékeléssel történő megtalálására. A fészek- vagy vadmentések mellett ez pl. a vadállománybecslésben is nagy segítséget jelenthet. Az előadók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az agrárélőhelyek megőrzése és helyreállítása a területi védelem teljes eszköztárát igényli: a gazdálkodási módszerek, a jogi és finanszírozási eszközök összehangolását, valamint a szereplők közötti együttműködések kialakítását. A precíziós technológia hasznos kiegészítő lehet, ugyanakkor semmiképp sem helyettesítheti ezeket.

A biodiverzitás megőrzésének fontosságát és az ennek érdekében kialakított ágazati összefogás szükségességét mi sem mutatja jobban, hogy a rendezvényen a három szakterület képviseletében 35 szervezet 130 szakembere vett részt. Ezúton köszönjük az érdeklődő részvételüket!

Králl Attila előadása

Tóth Péter előadása

Rung Áron előadása

További képek a tuzok.hu oldal képgalériájában.

 

A gyepes élőhelyek és a mezőgazdasági területek természetvédelmi kihívásait bemutató, „A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában (LIFE15 NAT/AT/000834)” projekt keretében az MME megbízásából készült rövidfilmek itt megtekinthetők.