Natura 2000 területek fenntartási tervei - most ön is beleszólhat

2020. november 11., szerda – 17:29

Az idei évben, valamint a jövő év folyamán is több Natura 2000 terület fenntartási terve fog elkészülni, a tervkészítés folyamata elkezdődni vagy véleményezési folyamaton átmenni. A tervezési folyamatot helyben koordináló nemzeti park igazgatóságok, a tervezést és annak kommunikációját végző csapatok igyekeznek bevonni az érintetteket - gazdálkodók, civil szervezetek, hatóságok -, külön értesíteni őket a fejleményekről. Ugyanakkor nem árt, ha ezen a helyen is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság tematikus oldalait érdemes nyomon követni ebben a témában is:

http://dinpi.hu/keszulo-fenntartasi-tervek

https://www.bnpi.hu/hu/natura-2000-fenntartasi-tervek

http://fhnp.nemzetipark.gov.hu/n2k-fenntartasi-tervek

http://www.orseginemzetipark.hu/hu/info/ertekeink/natura-2000-fenntartasi-tervek/

https://www.ddnp.hu/termeszetvedelem/termeszetvedelmi_tevekenysegek/natura_2000_fenntartasi_tervek

https://www.bfnp.hu/hu/natura-2000-fenntartasi-tervek

https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/termeszetvedelem/natura2000 - külön készülő tervekre vonatkozó oldal nincs, a tervvéleményezést a hírek között érdemes keresni

http://anp.nemzetipark.gov.hu/ - nincs külön Natura 2000 fenntartási terves oldal, a hírek között bukkannak fel értesítések

http://www.kmnp.hu/hu/ - a hírek között jelenik meg, ha újdonság van

http://knp.nemzetipark.gov.hu/natura-2000-fenntartasi-tervek-2

Az ide felkerülő tervváltozatokat lehetséges tanulmányozni, az érintettek, vagy akár csak a területet ismerők a véleményüket a megjelölt tervkészítőknek, kommunikációt végzőknek, illetve maguknak a nemzeti park igazgatóságoknak tudják elküldeni.

Több tervkészítési folyamat során van lehetőség tematikus területbejárásokra is. Minderre jó példa a az Uzsai erdő Natura 2000 terület fenntartási terve. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kutatók bevonásával készíti a fenntartási tervet, amelynek célja megőrizni a kiemelt jelentőségű természeti területek jó állapotát, az ott korábban jellemző területhasználat mellett. Az egyeztetési folyamat során értesítették az érintett önkormányzatokat, hatóságokat, civil szervezeteket, vadgazdálkodókat, erdő- és földhasználókat, annak érdekében, hogy a területek használói és a terv kidolgozói között párbeszédre nyílhasson lehetőség, melynek során a felek egyeztetni tudják álláspontjukat, megbeszélhetik javaslataikat, észrevételeiket. A tervezők lakossági fórumot, és igény esetén terepbejárást tartanak 2020. november 10-én (kedden) 15 órától az Uzsai Művelődési Házban. Minden érintett földhasználó kifejtheti véleményét! A megvitatható dokumentum egyeztetés előtti tervváltozata tanulmányozható a nemzeti park fenti listában található, hivatalos honlapján is. Az Uzsai erdő Natura 2000 terület fenntartási tervezéssel kapcsolatos kommunikációs munkát a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány (www.gyongybagoly.hu) végzi.