Módosult a Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések felhívás dokumentációja

2018. szeptember 25., kedd – 18:27

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

• A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet II. 2. bekezdése alapján nem kell kötelező képzésen részt vennie azon támogatást igénylőnek, aki az ÚMVP keretében meghirdetett Natura 2000 erdő képzésen már részt vett.
• A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. 6. bekezdésében módosultak a jogosultsági feltételek.
• 3.4.1 II. Kötelezettségvállalások fejezet 2. bekezdéséből törlésre került a monitoring bejelentési kötelezettségre vonatkozó előírás.
• Módosult a 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet leírása.
• Az 5.1. A támogatás formája fejezetben megváltozott az euró/forint átváltási arányra vonatkozó előírás.
• Az Evt. módosítását követően a Fogalomtárban (1. számú melléklet) módosult az erdőtelepítési kivitelezési terv és az erdőterv fogalma.
• Módosult a felhívás 2. számú melléklete (Jogszabályok gyűjteménye).
• A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

(forrás: http://erdo-mezo.hu/2018/08/22/modosult-a-natura-2000-erdoteruleteknek-…)