Középső-Ipoly-völgy

A HUBN20062 Középső-Ipoly-völgy Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Középső-Ipoly-völgy

Alapadatok

Terület neve
Középső-Ipoly-völgy
Terület kódja
HUBN20062
Kiterjedés (ha)
1679.02
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 100000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 10 - 10 D
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - D
Petényi márna Barbus meridionalis - D
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Balin Aspius aspius - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vágó csík Cobitis taenia 10000 - 50000 C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Homoki küllő Gobio kessleri - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 1000 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 250000 - 400000 C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 100 - 1000 C
Közönséges vidra Lutra lutra 25 - 25 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D
Közönséges denevér Myotis myotis 55 - 55 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Német bucó Zingel streber - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 1.5 0.1
6440 ártéri mocsárrétek 1288 74
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3.81 0.2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 36.7 3.2
3130 törpekákás iszapnövényzet 0.8 0.1
6260 pannon homoki gyepek 2.4
6430 üde-nedves magaskórósok 17.4
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Középső-Ipoly-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20062
Letöltés dátuma: 2024-07-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.