Teremi-erdő

Teremi-erdő

Alapadatok

Terület neve
Teremi-erdő
Terület kódja
HUHN20058
Kiterjedés (ha)
912.49
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 200 - 800 C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 2000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna 5000 - 10000 C
Magyar futrinka Carabus hungaricus - D
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 5 - 10 D
Réti angyalgyökér Angelica palustris - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 101.8 15
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 6.48 1
6260 pannon homoki gyepek 12 3
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 119.6 2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0.45
6440 ártéri mocsárrétek 9.26

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Teremi-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20058
Letöltés dátuma: 2022-04-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.