Gyöngyös-patak és kőszegi Alsó-rét

Gyöngyös-patak és a kőszegi Alsó-rét

Alapadatok

Terület neve
Gyöngyös-patak és a kőszegi Alsó-rét
Terület kódja
HUON20020
Kiterjedés (ha)
337.25
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata 10 - 50 D
Vöröshasú unka Bombina bombina 50 - 100 D
Ingola Eudontomyzon spp. 100 - 500 A
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 10 D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Ritka hegyiszitakötő Cordulegaster heros - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6430 üde-nedves magaskórósok 0.24 15
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 0.1 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 17.08
6410 kékperjés láprétek 2.64
6510 üde magas füvű kaszálórétek 47.17

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gyöngyös-patak és a kőszegi Alsó-rét. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon20020
Letöltés dátuma: 2024-01-29

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.