Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös

Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös

Alapadatok

Terület neve
Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös
Terület kódja
HUKM20012
Kiterjedés (ha)
1979.86
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Balin Aspius aspius - B
Homoki küllő Gobio kessleri - D
Lápi póc Umbra krameri - D
Garda Pelecus cultratus - D
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Magyar bucó Zingel zingel - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - B
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - B
Štys-tarsza Isophya stysi - C
Bánáti csiga Chilostoma banaticum - B
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - B
Közönséges vidra Lutra lutra - B
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 25.3 1.25
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 429.1 18.9
6440 ártéri mocsárrétek 174.7 4.4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20012
Letöltés dátuma: 2024-01-30

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.