Gőgő-Szenke

Gőgő-Szenke

Alapadatok

Terület neve
Gőgő-Szenke
Terület kódja
HUHN20160
Kiterjedés (ha)
72.61
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 200 D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Vágó csík Cobitis taenia - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Lápi póc Umbra krameri - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 7 10
3160 láptavak és hínárnövényzetük 11 15
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 3.7
91F0 keményfás ligeterdők 13

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gőgő-Szenke. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20160
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.