Alsó-Zagyva hullámtere

Alsó-Zagyva hullámtere

Alapadatok

Terület neve
Alsó-Zagyva hullámtere
Terület kódja
HUHN20089
Kiterjedés (ha)
451.31
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 300 - 400 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 1000 - 5000 C
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 10 C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Balin Aspius aspius - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 45 10
6510 üde magas füvű kaszálórétek 13.8 10
6440 ártéri mocsárrétek 117.2 25
6430 üde-nedves magaskórósok 9
1530 pannon szikesek 4.6
3130 törpekákás iszapnövényzet 1.1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1.4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Alsó-Zagyva hullámtere. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20089
Letöltés dátuma: 2024-01-21

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.