Pusztamizsei-erdő

Pusztamizsei-erdő

Alapadatok

Terület neve
Pusztamizsei-erdő
Terület kódja
HUHN20079
Kiterjedés (ha)
84.62
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 33 80
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 0.65
6510 üde magas füvű kaszálórétek 0.96
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4.06
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 0.06

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Pusztamizsei-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20079
Letöltés dátuma: 2024-01-30

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.