Fertő-tó

Fertő tó

Alapadatok

Terület neve
Fertő tó
Terület kódja
HUFH10001
Kiterjedés (ha)
8696.59
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
• A Fertő tó vízkészletének megtartása a tómederben és a talajvízben egyaránt.
• A határon átnyúló hatások optimalizálása a kedvezőtlen környezetvédelmi, hidrológiai és turisztikai hatások csökkentésével, a természetvédelmi szempontból kedvező célkitűzések közös megvalósításával.

Specifikus célok:
• Kanalas réce (Anas clypeata), tőkés réce (Anas platyrhynchos), kendermagos réce (Anas strepera), nagy lilik (Anser albifrons), vetési lúd (Anser fabalis), nagy kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), nyári lúd (Anser anser), cigányréce (Aythya nyroca), bölömbika (Botaurus stellaris), barna rétihéja (Circus aeruginosus), törpegém (Ixobrychus minutus), kékbegy (Luscinia svecica), kanalasgém (Platalea leucorodia): A Fertő tó nádövének rehabilitációja a vízellátás feltételeinek javításával, a nád aratásának rendszerének természetvédelmi és vízminőségvédelmi szempontoknak megfelelő átalakításával.
• Optimális nyílt víz/nádas arány fenntartása a hazai tórészen.Szerecsensirály (Larus melanocephalus), pajzsoscankó (Philomachus pugnax), széki lile (Charadrius alexandrinus), gólyatöcs (Himantopus himantopus), kanalasgém (Platalea leucorodia), gulipán (Recurvirostra avosetta), küszvágó csér (Sterna hirundo):
• A fertő-menti szikesek fenntartása a talajvíz szintjének emelésével. A szikesek rehabilitálása a vízellátás biztosításával, a terjeszkedő nádas visszaszorításával. A partmenti gyepeket és a földön fészkelő madarak költését károsító, szaporodó vaddisznóállomány erős visszaszorítása vadászati módszerekkel. Nagy lilik (Anser albifrons), vetési lúd (Anser fabalis), nyári lúd (Anser anser), kis lilik (Anser erythropus), vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), rétisas (Haliaeetus albicilla), haris (Crex crex): A Fertő-tó MTÉT területen a támogatási rendszer kialakítása és beindítása. Fertő-Hanság National Park Management Plan 2001-2011

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Barna rétihéja Circus aeruginosus 40 - 50 C
Kis kócsag Egretta garzetta 10 - 50 C
Kanalas réce Anas clypeata 500 - 3000 B
Nagy kócsag Egretta alba 50 - 140 B
Nyári lúd Anser anser 8000 - 15000 A
Kis lilik Anser erythropus 1 - 10 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 2 - 10 C
Haris Crex crex 0 - 5 D
Nyári lúd Anser anser 5000 - 8000 A
Kanalas réce Anas clypeata 10 - 15 B
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon - A
Törpegém Ixobrychus minutus 80 - 100 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 100 - 200 C
Bölömbika Botaurus stellaris 25 - 30 B
Vörös gém Ardea purpurea 40 - 130 B
Kendermagos réce Anas strepera 500 - 1500 A
Nyári lúd Anser anser 300 - 400 A
Kendermagos réce Anas strepera 0 - 20 B
Cigányréce Aythya nyroca 10 - 20 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 1000 - 5000 C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 2 - 22 A
Kanalasgém Platalea leucorodia 50 - 170 B
Küszvágó csér Sterna hirundo 5 - 25 C
Vetési lúd Anser fabalis 2000 - 13000 A
Csörgő réce Anas crecca 5000 - 12000 A
Széki lile Charadrius alexandrinus 0 - 5 B
Nagy lilik Anser albifrons 5000 - 30000 B
Nagy kócsag Egretta alba 300 - 700 B
Kékbegy Luscinia svecica 120 - 150 A
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 15 C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1000 - 5000 C
Szerecsensirály Larus melanocephalus 0 - 50 B
Gulipán Recurvirostra avosetta 1 - 25 C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 1 D
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 2 D

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Fertő tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh10001
Letöltés dátuma: 2024-01-30

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.