Észak-Zselici erdőségek

Észak-zselici erdőségek

Alapadatok

Terület neve
Észak-zselici erdőségek
Terület kódja
HUDD20016
Kiterjedés (ha)
16248.33
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Sárgahasú unka Bombina variegata - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Havasi cincér Rosalia alpina - B
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - D
Keleti mustárlepke Leptidea morsei - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 162.48 1
91F0 keményfás ligeterdők 162.48 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 324.97 2
91K0 illír bükkösök 8124.17 50
6510 üde magas füvű kaszálórétek 162.48 1
6430 üde-nedves magaskórósok 162.48 1
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 3249.67 20
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1624.83 10

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Észak-zselici erdőségek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20016
Letöltés dátuma: 2024-01-30

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.