Jánosházi-erdő és Égett-berek

Jánosházi-erdő és Égett-berek

Alapadatok

Terület neve
Jánosházi-erdő és Égett-berek
Terület kódja
HUDD20014
Kiterjedés (ha)
619.3
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 5 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 41.49 6.7
91F0 keményfás ligeterdők 6.19 1
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 213.66 34.5
6410 kékperjés láprétek 27.25 4.4
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 40.87 6.6
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 17.34 2.8
6430 üde-nedves magaskórósok 6.19 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Jánosházi-erdő és Égett-berek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20014
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.