Kesznyéteni Sajó-öböl

Kesznyéteni Sajó-öböl

Alapadatok

Terület neve
Kesznyéteni Sajó-öböl
Terület kódja
HUBN20069
Kiterjedés (ha)
4729.32
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 10000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - D
Magyar bucó Zingel zingel - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Homoki küllő Gobio kessleri - D
Balin Aspius aspius 1000 - 1000 C
Vágó csík Cobitis taenia 1000 - 1000 C
Német bucó Zingel streber - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 1000 C
Törpecsík Sabanejewia aurata 1000 - 1000 C
Réti csík Misgurnus fossilis 1000 - 1000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 5000 - 5000 C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 500 - 500 C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 5 D
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges vidra Lutra lutra 2 - 2 D
Közönséges denevér Myotis myotis 5 - 5 D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 100 - 100 D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 135 - 135 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 94.59 2
6440 ártéri mocsárrétek 1418.8 30
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 472.93 10
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 23.65 0.5
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 47.29 1
6250 pannon löszsztyeppek 47.29 1
3160 láptavak és hínárnövényzetük 23.65 0.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Kesznyéteni Sajó-öböl. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20069
Letöltés dátuma: 2023-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.