Csernely-patak völgye

A HUBN20019 Csernely-patak völgye Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Csernely-patak völgye

Alapadatok

Terület neve
Csernely-patak völgye
Terület kódja
HUBN20019
Kiterjedés (ha)
172.34
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vágó csík Cobitis taenia 10 - 10 D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 150 - 150 D
Petényi márna Barbus meridionalis 150 - 150 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Közönséges denevér Myotis myotis 10 - 10 D
piros kígyószisz Echium russicum 70 - 70 D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 1 - 5 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 19.82 12
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1.67 0.4
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.41 0.2
6430 üde-nedves magaskórósok 0.02 0.1
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 1.72 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 14.9 0.3
6440 ártéri mocsárrétek 12.91 7.8
6510 üde magas füvű kaszálórétek 1.18 0.8

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Csernely-patak völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20019
Letöltés dátuma: 2024-06-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.