Izra-völgy és Arlói-tó

Izra-völgy és az Arlói-tó

Alapadatok

Terület neve
Izra-völgy és az Arlói-tó
Terület kódja
HUBN20015
Kiterjedés (ha)
1349.12
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10 - 10 D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 100 - 100 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 100 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 70 - 70 D
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 45 - 45 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 800 - 1500 D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 100 - 100 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 13.49 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 13.49 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 29.68 2.2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 26.98 2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 13.49 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 67.46 5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 269.82 20
6430 üde-nedves magaskórósok 13.49 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 13.49 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 120.07 8.9
91M0 pannon cseres-tölgyesek 404.74 30

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Izra-völgy és az Arlói-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20015
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.