Nyugat-Göcsej

Nyugat-Göcsej

Alapadatok

Terület neve
Nyugat-Göcsej
Terület kódja
HUBF20039
Kiterjedés (ha)
4524.6
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata 300 - 300 D
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 1000 D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1000 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 200 - 200 C
Közönséges denevér Myotis myotis 300 - 300 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 300 - 300 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 45.25 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 226.23 5
91K0 illír bükkösök 452.46 10
6440 ártéri mocsárrétek 135.74 3
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 1809.84 40
9130 szubmontán és montán bükkösök 90.49 2
6430 üde-nedves magaskórósok 9.05 0.2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 180.98 4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Nyugat-Göcsej. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20039
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.