Alsó-Zala-völgy

Alsó-Zala-völgy

Alapadatok

Terület neve
Alsó-Zala-völgy
Terület kódja
HUBF20037
Kiterjedés (ha)
6551.86
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 25000 - 25000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 3000 - 3000 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Balin Aspius aspius - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 5000 - 5000 C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 5000 - 5000 C
Közönséges denevér Myotis myotis 1000 - 1000 C
Közönséges vidra Lutra lutra 20 - 20 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 10 - 10 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 5.24 0.08
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 6.55 0.1
3160 láptavak és hínárnövényzetük 1.31 0.02
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 5 4
6510 üde magas füvű kaszálórétek 1533.14 23.4
91F0 keményfás ligeterdők 85.17 1.3
6430 üde-nedves magaskórósok 72.07 1.1
6440 ártéri mocsárrétek 124.49 1.9
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 203 6
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 294 11.2
6410 kékperjés láprétek 13.1 0.2
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 65.52 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Alsó-Zala-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20037
Letöltés dátuma: 2024-01-21

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.