Devecseri Széki-erdő

Devecseri Széki-erdő

Alapadatok

Terület neve
Devecseri Széki-erdő
Terület kódja
HUBF20009
Kiterjedés (ha)
1593.85
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Lápi hagymaburok Liparis loeselii - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 7.23 1
7220 mésztufás vagy mészkiválásos források 0.002 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 40.63 2
91F0 keményfás ligeterdők 1.3 3
6410 kékperjés láprétek 39.82 3
91M0 pannon cseres-tölgyesek 794.89 30
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 376.29 50
6510 üde magas füvű kaszálórétek 3.26 3
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 28.63

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Devecseri Széki-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20009
Letöltés dátuma: 2024-01-23

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.