Natura 2000 gyepek földhasználati előírásai

2013. március 18., hétfő – 13:06

Magyarország területének 20,6 százaléka, mintegy 1,96 millió hektár tartozik az Európai Unió Natura 2000 hálózatához, amely a közösség szempontjából jelentõs, természetes élõhelytípusok, növény- és állatfajok megóvásán keresztül kívánja elõsegíteni a biológiai sokféleség megõrzését. A Natura 2000 hálózat nem zárt rezervátumok létrehozását célozza, hanem csak azoknak az intézkedéseknek a bevezetését, amelyek biztosítják a kijelölés alapjául szolgáló természeti értékek megõrzését. Jelen Kormányrendelet az említett törekvés megvalósítása felé vezetõ út egy kiemelten fontos állomása.

A Natura 2000 gyepterületek földhasználati szabályainak meghatározásával lehetõvé válik, hogy a közösségi jelentõségû, természetvédelmi rendeletetésû területek kedvezõ természetvédelmi állapotát megõrizzük. A földhasználati elõírások megalkotása és betartása a mezõgazdasági gyakorlatba illeszti a természetvédelem elemeit, amelynek eredményeképpen integrált módon, a gazdálkodók bevonásával és együttmûködésével valósulhat meg a Natura 2000 hálózat célja.

A rendelet földhasználati elõírásai a legeltetési sûrûségre, a tápanyag-utánpótlás és a kaszálás módjára, az invazív fajok elleni védekezésre, valamint a gyepfelszín épségének megõrzésére irányulnak.

A Kormányrendelet alapot biztosít a Natura 2000 gyepterületeken való gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetések bevezetéséhez, így a mezõgazdasági termelõk a természetvédelmi célú tevékenységek elvégzéséért az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül a közeljövõben területalapú támogatásban részesülnek majd.

Kiadta:
KvVm Sajtóiroda
tel: 457 3415

A Kormányrendelet szövegét - egyelõre - a Magyar Közlöny 2007 okt. 18-i, 140. számában találák meg, illetve elektronikus formában az alábbi linken. A szöveg védett pdf-állomány, nem másolható, nem nyomtatható.