Útmutatók gazdálkodóknak a természetközeli gyepgazdálkodásról

2019. 12. 16., h – 00:00

Hazánk területének közel kétharmada mezőgazdasági művelés alatt áll, természeti értékeink megőrzése jelentős mértékben függ a mezőgazdaságtól. A természeti sokféleség világszerte tapasztalható csökkenése a mezőgazdasági területeken különösen riasztó, és ez a negatív tendencia Magyarországon is érzékelhető. Hazánk természetvédelmi szempontból legértékesebb területei a gyepes területek. A hazai mezőgazdasági területek csupán 15%-a, mintegy 800 ezer hektár gyepterület, ennek ellenére a Natura 2000 jelölőfajok körülbelül harmada megtalálható a gyepeken. Az elmúlt évszázadok gyepfeltörései és beépítései ellenére fennmaradt gyepek rendkívül változatos, természetvédelmi, gazdasági szempontból fontos élőhelyek. A hazai gyepek 60%-a Natura 2000 hálózatba tartozik, nem véletlenül, hiszen a tradicionális gazdasági hasznosításuk kedvezett a Kárpát-medence természetes és jellegzetes élővilágának. A gyepterületek fennmaradása a területhasználat különféle módjainak együttes cselekvését igényli.

Az együttműködés és a közös munka alapvető feltétele, hogy az agárgazdaság meghatározó szereplői: a gazdálkodók, falugazdászok, szaktanácsadók és a kifizető szervezetek szakemberei, valamint a természetvédelemben dolgozók ugyanahhoz a szakmai tudáshoz férhessenek hozzá. Ebben a folyamatban hosszú ideje próbál segíteni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A 2019-ben megjelent Természetközeli gazdálkodási gyakorlatok útmutatója – Gazdálkodás Natura 2000 gyepterületeken kézikönyv a GreatbustardLIFE projekt keretén belül készült el, szakértői csapat munkájának gyümölcseként. A kiadvány célja, hogy a gyepekre vonatkozó természetvédelmi jogszabályok szakmai hátterét kifejtse, segítségével a kihívásoknak megfelelő földhasználatot lehessen kialakítani gyepes területeken.

Ez az oldal a Natura 2000 védettségű gyepek hosszútávú megőrzésén dolgozó Grassland HU LIFE projekt keretében fokozatosan bővül, igyekszik elsősorban gazdálkodók számára hasznos információkat nyújtani a természetkímélő gyepkezelés módszereiről, háttérinformációiról.