Tiszakürt-tiszainokai gyepek

Tiszakürt-tiszainokai gyepek

Alapadatok

Terület neve
Tiszakürt-tiszainokai gyepek
Terület kódja
HUHN20158
Kiterjedés (ha)
471.91
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 10 - 150 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 2000 D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 153 70
6250 pannon löszsztyeppek 97 10
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 0.5
6430 üde-nedves magaskórósok 0.5
6440 ártéri mocsárrétek 15
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tiszakürt-tiszainokai gyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20158
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.