Tolnai Duna

Alapadatok

Terület neve
Tolnai Duna
Terület kódja
HUDD20023
Kiterjedés (ha)
7161.69
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Lápi póc Umbra krameri - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Ingola Eudontomyzon spp. - C
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Német bucó Zingel streber - C
Balin Aspius aspius - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Ürge Spermophilus citellus - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 50 - 200 C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Tavi denevér Myotis dasycneme 50 - 100 C
Kúszó zeller Apium repens - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Eurázsiai hód Castor fiber - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 50 - 300 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 229.017 10
3130 törpekákás iszapnövényzet 4.0675 0.01
6430 üde-nedves magaskórósok 71.62 1
6440 ártéri mocsárrétek 33.3294 10
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 4.1738 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1114.49 10
6250 pannon löszsztyeppek 84.5459
6260 pannon homoki gyepek 11.6502

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tolnai Duna. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20023
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.