Tállyai Patócs-hegy - Sátor-hegy

Tállyai Patócs-hegy - Sátor-hegy

Alapadatok

Terület neve
Tállyai Patócs-hegy - Sátor-hegy
Terület kódja
HUBN20074
Kiterjedés (ha)
675.39
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 150 - 150 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000 - 5000 C
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 2059 - 2059 C
piros kígyószisz Echium russicum 10 - 100 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 16.13
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 90.9
6190 pannon sziklagyepek 0.8
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 28.26
91H0 pannon molyhos tölgyesek 16.2
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 8.1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tállyai Patócs-hegy - Sátor-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20074
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.