Tepke

Alapadatok

Terület neve
Tepke
Terület kódja
HUBN20056
Kiterjedés (ha)
2422.69
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides 100 - 100 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 500 - 500 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2000 - 2000 C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 50 D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 10000 - 50000 B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 D
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 12.11 0.5
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.5 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 24.23 1
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 0.05 0.002
6190 pannon sziklagyepek 0.04 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 100.24 10
91H0 pannon molyhos tölgyesek 364.94 0.0002
6430 üde-nedves magaskórósok 24.23 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 0.94 3
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 2.42 0.1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1435.1 40
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 98.77 8
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 12.11 0.5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 79.7 5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 12.11 0.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tepke. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20056
Letöltés dátuma: 2021-10-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.