Szársomlyó

Alapadatok

Terület neve
Szársomlyó
Terület kódja
HUDD20006
Kiterjedés (ha)
270.03
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - C
Villányi télibagoly Polymixis rufocincta isolata - A
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - D
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 50 D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 150 - 150 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 200 - 200 B
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi 200 - 200 B
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D
Magyar méreggyilok Vincetoxicum pannonicum 100 - 200 B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 54.01 20
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 54.01 20
6190 pannon sziklagyepek 5.4 2
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 2.7 1
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 40.5 15
91H0 pannon molyhos tölgyesek 27 10
91M0 pannon cseres-tölgyesek 13.5 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szársomlyó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20006
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.