Mátrabérc - fallóskúti-rétek

Mátrabérc - fallóskúti-rétek

Alapadatok

Terület neve
Mátrabérc - fallóskúti-rétek
Terület kódja
HUBN20049
Kiterjedés (ha)
1506.88
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • kaszálás felhagyása, hiánya
  • erdőgazdálkodás (általában)
  • lábonálló és/vagy elfekvő holt faanyag eltávolítása
  • nevelővágások (tisztítások és gyérítések)
  • vadászat, nagyvad károkozása (túltartott vadállomány)
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte
  • természetes fajösszetétel változás, szukcesszió
  • abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata 50 - 50 D
Gyászcincér Morimus funereus - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Havasi cincér Rosalia alpina 500 - 1000 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 5 D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 100 - 250 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 10 - 10 D
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 5 - 5 D
Közönséges hiúz Lynx lynx 1 - 1 D
Tavi denevér Myotis dasycneme 20 - 20 C
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 50 C
piros kígyószisz Echium russicum 35 - 35 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1600 - 1600 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 2300 - 2300 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 3.5 1
6190 pannon sziklagyepek 2.62 0.2
6230 szőrfűgyepek 0.14 1.2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 3.18 0.2
6440 ártéri mocsárrétek 0.44 0.1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 9.62 0.01
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 27.59 1.8
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.02 0.1
8310 nem látogatható barlangok 0.1
9110 mészkerülő bükkösök 2.12 0.1
9130 szubmontán és montán bükkösök 649.6 43.1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 21.21 1.5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 23.68 1.6
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 389.27 25.8
91H0 pannon molyhos tölgyesek 50.7 3.4
91M0 pannon cseres-tölgyesek 135.75 3.4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Mátrabérc - fallóskúti-rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20049
Letöltés dátuma: 2021-04-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.