Mátra északi letörése

Mátra északi letörése

Alapadatok

Terület neve
Mátra északi letörése
Terület kódja
HUBN20047
Kiterjedés (ha)
780.06
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • erdőgazdálkodás (általában)
  • lábonálló és/vagy elfekvő holt faanyag eltávolítása
  • nevelővágások (tisztítások és gyérítések) 
  • nagyvad károkozása (túltartott vadállomány)
  • abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata 100 - 1000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Havasi cincér Rosalia alpina 1000 - 1000 C
Gyászcincér Morimus funereus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 0 - 20 D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Remetebogár Osmoderma eremita - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 10 - 20 C
Közönséges denevér Myotis myotis 20 - 20 C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi 5 - 10 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 50 - 50 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.01 0.1
6190 pannon sziklagyepek 0.02 0.1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 3.42 0.4
6440 ártéri mocsárrétek 0.15 0.1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 4.22 0.5
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 4.5 1
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.08 0.01
8230 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.08 0.1
9110 mészkerülő bükkösök 1.3 0.1
9130 szubmontán és montán bükkösök 655.91 84.2
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 4.01 0.5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 28.23 4.3
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4.67 0.5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 29.06 3.5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 12.33 1.6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Mátra északi letörése. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20047
Letöltés dátuma: 2021-06-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.