Monostorapáti Fekete-hegy

Monostorapáti Fekete-hegy

Alapadatok

Terület neve
Monostorapáti Fekete-hegy
Terület kódja
HUBF20007
Kiterjedés (ha)
1789.35
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 40 - 50 D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 400 - 500 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 100 - 500 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 100 C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 42.97
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 51.06
6410 kékperjés láprétek 17.89 1
6430 üde-nedves magaskórósok 17.89 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 50.35 10
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 78.95
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 1.79 0.1
7220 mésztufás vagy mészkiválásos források 0.07
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 4.35
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 17.89 1
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.005 0.1
9130 szubmontán és montán bükkösök 183.08 7
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 9.81 4
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 18.92 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 258.02 30
91H0 pannon molyhos tölgyesek 10.6 3
91M0 pannon cseres-tölgyesek 643.57 35

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Monostorapáti Fekete-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20007
Letöltés dátuma: 2021-06-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.