Középső-Ipoly-völgy

Középső-Ipoly-völgy

Alapadatok

Terület neve
Középső-Ipoly-völgy
Terület kódja
HUBN20062
Kiterjedés (ha)
1679.02
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 100000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 10 - 10 D
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - D
Petényi márna Barbus meridionalis - D
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Balin Aspius aspius - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vágó csík Cobitis taenia 10000 - 50000 C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Homoki küllő Gobio kessleri - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 1000 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 250000 - 400000 C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 100 - 1000 C
Közönséges vidra Lutra lutra 25 - 25 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D
Közönséges denevér Myotis myotis 55 - 55 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Német bucó Zingel streber - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3130 törpekákás iszapnövényzet 0.8 0.1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3.81 0.2
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0.5
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 1.5 0.1
6260 pannon homoki gyepek 2.4
6430 üde-nedves magaskórósok 17.4
6440 ártéri mocsárrétek 1288 74
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 36.7 3.2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Középső-Ipoly-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20062
Letöltés dátuma: 2021-04-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.