Őrség

Őrség

Alapadatok

Terület neve
Őrség
Terület kódja
HUON20018
Kiterjedés (ha)
44165.39
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata 5000 - 10000 A
Vöröshasú unka Bombina bombina 500 - 1000 C
Alpesi tarajosgőte Triturus carnifex 5000 - 10000 A
Mocsári teknős Emys orbicularis 1 - 10 D
Ingola Eudontomyzon spp. 500 - 1000 B
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 500 - 1000 B
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 100 - 500 B
Törpecsík Sabanejewia aurata 500 - 700 B
Balin Aspius aspius 1001 - 5000 B
Német bucó Zingel streber 500 - 1000 B
Réti csík Misgurnus fossilis 100 - 500 C
Homoki küllő Gobio kessleri - B
Magyar bucó Zingel zingel 500 - 700 B
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia 500 - 1000 B
Narancsszínű kéneslepke Colias myrmidone - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - B
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - A
Ritka hegyiszitakötő Cordulegaster heros - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 10 - 50 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 501 - 1000 C
Közönséges denevér Myotis myotis 1001 - 5000 B
Eurázsiai hód Castor fiber 10 - 50 D
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 50 D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 501 - 1000 C
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica 5000 - 10000 A
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 0.61 0.003
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 10 2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 473.93 25
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 5351.59 2
4030 csarabosok és törpecserjés mészkerülő szegélyek 0.7 10
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 21.5 2
3160 láptavak és hínárnövényzetük 4 0.1
6440 ártéri mocsárrétek 175.76 2
6410 kékperjés láprétek 179.72 5
3130 törpekákás iszapnövényzet 1.7 0.02
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 1 2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1041.88 2
6230 szőrfűgyepek 0.1 20
9130 szubmontán és montán bükkösök 5018.91 10
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 524.45 5
6430 üde-nedves magaskórósok 23.12
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 13.13
91F0 keményfás ligeterdők 15.35
91M0 pannon cseres-tölgyesek 43.99

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Őrség. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon20018
Letöltés dátuma: 2024-01-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.