Rába és Csörnöc-völgy

Rába és Csörnöc-völgy

Alapadatok

Terület neve
Rába és Csörnöc-völgy
Terület kódja
HUON20008
Kiterjedés (ha)
12146.75
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 500 - 1000 C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Széles durbincs Gymnocephalus baloni 100 - 500 C
Réti csík Misgurnus fossilis 100 - 500 C
Német bucó Zingel streber 500 - 1000 B
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 1001 - 5000 B
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - B
Magyar bucó Zingel zingel 500 - 1000 B
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Balin Aspius aspius 1001 - 5000 B
Vágó csík Cobitis taenia 100 - 500 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 500 - 1000 C
Homoki küllő Gobio kessleri - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Remetebogár Osmoderma eremita - C
Sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis - A
Tompa folyamkagyló Unio crassus - B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - B
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - B
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 20 C
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 700 C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 5 1
6430 üde-nedves magaskórósok 300 5
91F0 keményfás ligeterdők 652 5
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 5.9 7
6410 kékperjés láprétek 4.86 0.04
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1063 6
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 902 2.5
3130 törpekákás iszapnövényzet 2.43 0.02
6440 ártéri mocsárrétek 1268 5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 308.7 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Rába és Csörnöc-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon20008
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.