Pinka

Pinka

Alapadatok

Terület neve
Pinka
Terület kódja
HUON20006
Kiterjedés (ha)
486.09
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 500 C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 100 - 500 C
Ingola Eudontomyzon spp. 100 - 500 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1001 - 10000 C
Német bucó Zingel streber 500 - 1000 C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 100 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 10 - 50 D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 50 - 50 C
Közönséges vidra Lutra lutra 1 - 10 D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 0.79 0.16
6430 üde-nedves magaskórósok 7 5
6440 ártéri mocsárrétek 99.57 19
6510 üde magas füvű kaszálórétek 55.55 14.4
91M0 pannon cseres-tölgyesek 2.49 0.2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 19 2.3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 88 21.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Pinka. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon20006
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.