Ablánc-patak völgye

Ablánc patak völgye

Alapadatok

Terület neve
Ablánc patak völgye
Terület kódja
HUON20003
Kiterjedés (ha)
1465.45
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 50 - 100 D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 50 - 100 D
Réti csík Misgurnus fossilis 1 - 50 D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 100 - 100 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 44.69 0.3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 479.36 35
9130 szubmontán és montán bükkösök 3.56 0.3
6440 ártéri mocsárrétek 2.56 0.1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 84.58 7.2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 4.21 3.3
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 0.78 0.05

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Ablánc patak völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon20003
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.