Kőszegi-hegység

Kőszegi-hegység

Alapadatok

Terület neve
Kőszegi-hegység
Terület kódja
HUON20002
Kiterjedés (ha)
4018.23
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Kövi rák Austropotamobius torrentium - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - B
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 50 - 100 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 10 - 20 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 200 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Adriai sallangvirág Himantoglossum adriaticum 200 - 600 A
Botos kölönte Cottus gobio 100 - 500 C
Ritka hegyiszitakötő Cordulegaster heros - B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2.67 0.02
6510 üde magas füvű kaszálórétek 21.71 0.4
9110 mészkerülő bükkösök 5.02 0.3
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 30.16 1.4
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 868.04 28.8
6410 kékperjés láprétek 1.74 0.07
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 2.52 0.1
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 0.44 0.5
9130 szubmontán és montán bükkösök 1234.36 27.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kőszegi-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon20002
Letöltés dátuma: 2024-01-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.