Őrség

Őrség

Alapadatok

Terület neve
Őrség
Terület kódja
HUON10001
Kiterjedés (ha)
45694.33
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A fekete harkály, a hamvas küllő és a darázsölyv élőhelyének megőrzése érdekében az idős erdőállományok arányának és a holtfa mennyiségének növelése, a folyamatos erdőborítás elérése. A fehér gólya, a haris, a tövisszúró gébics és a füleskuvik élőhelyéül szolgáló gyepterületek, kaszálógyümölcsösök megőrzése, a beerdősődőben lévők helyreállításával a gyepterületek arányának növelése. A billegető cankó megőrzésének érdekében a vizes élőhelyek, kiemelten a vízfolyások természetes mederalakulatainak és partmenti vegetációjának megőrzése és helyreállítása. Specifikus célok: A fekete harkály, a hamvas küllő és egyéb odúlakó madárfajok élőhelyét jelentő pannon gyertyános-tölgyesek, szubmontán bükkösök, ligeterdők és lombelegyes erdeifenyvesek kiterjedésének növelése a telepített, monokultúra-szerű fenyvesek átalakításával. Idős erdők és a holtfa mennyiségének növelése érintetlen erdőtömbök kialakításával, hagyásfacsoportok visszahagyásával és a vágásérettségi korok növelésével. A darázsölyv táplálkozóhelyeinek fenntartása érdekében az erdei tisztások rendszeres kaszálással történő kezelése, a táplálkozási lehetőségek javítása érdekében pedig a beerdősödőben lévő tisztások helyreállítása. A tövisszúró gébics, a fehér gólya, a haris és a füleskuvik élőhelyéül szolgáló rétek és legelők extenzív kezeléssel történő fenntartása, a beerdősödőben lévők helyreállítása. A rétek kaszálásának madárbarát módon történő elvégzése, a haris számára hagyásterületek biztosítása. Parlagoltatási rendszerek bevezetésével stabil haris élőhelyek kialakítása. A haris élőhelyigényeinek kutatásával az ismerethiány csökkentése. A tövisszúró gébics költőhelyét jelentő erdőszegélyek és más cserjés szegélyélőhelyek megőrzése, kezelésének költési időn kívül való végzése. A szántóterületek extenzív, vegyszermentes kezelésével a táplálkozási lehetőségek javítása. A fehér gólya számára vizes élőhelyek létesítése. A füleskuvik és más odúlakó madarak megőrzése érdekében az Őrségre jellemző idős kaszáló gyümölcsösök megőrzése, újabbak telepítése hagyományos tájfajtákból. A billegető cankó és más vízimadarak élőhelyéül szolgáló zátonyok, partfalak és holtágak kialakulásának elősegítése a természetes mederalakító folyamatok érvényesülésének biztosításával. A Rába folyó mentén extenzíven művelt (gyepes-erdős) parti zóna kialakítása. A vízfolyások természetes parti vegetációjának helyreállítása az özöngyomok visszaszorításával. Guidelines are included in Management Plan of the Őrség National Park.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Hamvas küllő Picus canus 60 - 70 B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 1 - 5 C
Barna kánya Milvus migrans 2 - 2 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 2 C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 30 - 40 C
Fekete gólya Ciconia nigra 3 - 4 C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 30 - 50 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 200 - 250 C
Darázsölyv Pernis apivorus 10 - 15 B
Törpegém Ixobrychus minutus 2 - 5 C
Fekete harkály Dryocopus martius 50 - 80 B
Örvös légykapó Ficedula albicollis 300 - 400 C
Jégmadár Alcedo atthis 20 - 25 C
Partifecske Riparia riparia 11 - 50 C
Kis vízicsibe Porzana parva 2 - 5 D
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 50 - 100 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 200 - 200 C
Erdei pacsirta Lullula arborea 2 - 5 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 45 - 50 C
Haris Crex crex 10 - 10 C
Barna kánya Milvus migrans 1 - 1 C
Billegetőcankó Actitis hypoleucos 5 - 10 B
Kék galamb Columba oenas 100 - 150 C
Füleskuvik Otus scops 5 - 8 D
Hegyi billegető Motacilla cinerea 5 - 10 C
Függőcinege Remiz pendulinus 5 - 10 D

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Őrség. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon10001
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.