Gátéri Fehér-tó

Gátéri Fehér-tó

Alapadatok

Terület neve
Gátéri Fehér-tó
Terület kódja
HUKN30002
Kiterjedés (ha)
852.78
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 2000 - 2000 C
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Böjti réce Anas querquedula 10 - 15 D
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 0 - 500 B
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 8 C
Kanalas réce Anas clypeata 20 - 30 D
Nagy goda Limosa limosa 100 - 120 C
Piroslábú cankó Tringa totanus 5 - 10 C
Csörgő réce Anas crecca 80 - 100 D
Billegetőcankó Actitis hypoleucos 6 - 8 D
Partifecske Riparia riparia - D
Réti cankó Tringa glareola 100 - 150 C
Partifecske Riparia riparia - D
Sárszalonka Gallinago gallinago 40 - 50 D
Kék vércse Falco vespertinus 5 - 10 D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 4 - 6 C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 5 - 10 C
Batla Plegadis falcinellus 5 - 15 A
Nagy kócsag Egretta alba 40 - 50 C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 20 - 30 C
Guvat Rallus aquaticus - C
Vörös gém Ardea purpurea 5 - 10 C
Kormos szerkő Chlidonias niger 0 - 5 D
Szalakóta Coracias garrulus 5 - 10 D
Üstökösgém Ardeola ralloides 10 - 20 D
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 10 - 15 C
Guvat Rallus aquaticus - C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 5 - 15 D
Kanalasgém Platalea leucorodia 50 - 150 B
Fehér gólya Ciconia ciconia 4 - 6 D
Nyári lúd Anser anser 250 - 300 C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1000 - 1100 C
Kis őrgébics Lanius minor 3 - 4 D
Gulipán Recurvirostra avosetta 8 - 12 C
Törpegém Ixobrychus minutus 4 - 6 C
Cigányréce Aythya nyroca 2 - 3 C
Réti csík Misgurnus fossilis 500 - 1000 C
Közönséges vidra Lutra lutra 2 - 10 D
Nyári lúd Anser anser 10 - 12 C
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 5 - 10 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 500 C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 2 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 700 82

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gátéri Fehér-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn30002
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.