Dél-Őrjeg

Dél-Őrjeg

Alapadatok

Terület neve
Dél-Őrjeg
Terület kódja
HUKN20032
Kiterjedés (ha)
4585.08
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 1000 - 1500 C
Réti csík Misgurnus fossilis 5000 - 5500 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 251 - 500 C
Lápi póc Umbra krameri 10000 - 11000 B
Vágó csík Cobitis taenia 251 - 500 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Közönséges vidra Lutra lutra 25 - 30 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1001 - 10000 C
Kúszó zeller Apium repens 50 - 150 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 800 17
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 275 6
6410 kékperjés láprétek 180 1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 92 2
3160 láptavak és hínárnövényzetük 46 1
91F0 keményfás ligeterdők 80 3
6250 pannon löszsztyeppek 8 0.3

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Dél-Őrjeg. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20032
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.