Alsó-Tisza hullámtér

Alsó-Tisza hullámtér

Alapadatok

Terület neve
Alsó-Tisza hullámtér
Terület kódja
HUKN20031
Kiterjedés (ha)
7929.6
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 250 - 500 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Réti csík Misgurnus fossilis 2000 - 5000 C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Balin Aspius aspius - C
Vágó csík Cobitis taenia 100 - 1000 C
Garda Pelecus cultratus - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 2000 - 10000 C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Közönséges vidra Lutra lutra 30 - 50 C
Tavi denevér Myotis dasycneme 101 - 250 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 79 1
3130 törpekákás iszapnövényzet 1.5 0.02
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 952 12
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 396 5
6440 ártéri mocsárrétek 238 3

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Alsó-Tisza hullámtér. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20031
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.