Pirtói Nagy-tó

Pirtói Nagy-tó

Alapadatok

Terület neve
Pirtói Nagy-tó
Terület kódja
HUKN20030
Kiterjedés (ha)
256.54
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 400000 - 400000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4 2
1530 pannon szikesek 66 6
6440 ártéri mocsárrétek 42 10
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 4 5
6410 kékperjés láprétek 1 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Pirtói Nagy-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20030
Letöltés dátuma: 2024-01-21

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.