Kiskőrösi turjános

Kiskőrösi turjános

Alapadatok

Terület neve
Kiskőrösi turjános
Terület kódja
HUKN20022
Kiterjedés (ha)
2870.96
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Lápi póc Umbra krameri 101 - 250 C
Réti csík Misgurnus fossilis 501 - 1000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - B
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 200 - 800 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia 50 - 60 A
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5001 - 10000 C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 552 32
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 2 0.1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 258 9
3160 láptavak és hínárnövényzetük 3 0.1
6410 kékperjés láprétek 477 9
91F0 keményfás ligeterdők 47 0.3
6260 pannon homoki gyepek 90
6430 üde-nedves magaskórósok 20
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kiskőrösi turjános. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20022
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.