Ökördi–erdőteleki–keceli lápok

Ökördi - erdőtelek - keceli lápok

Alapadatok

Terület neve
Ökördi - erdőtelek - keceli lápok
Terület kódja
HUKN20021
Kiterjedés (ha)
2517.88
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 101 - 250 C
Lápi póc Umbra krameri 501 - 1000 C
Réti csík Misgurnus fossilis 501 - 1000 C
Vágó csík Cobitis taenia 251 - 500 C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 500 - 2000 C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5001 - 10000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 227 9
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 5 0.2
6410 kékperjés láprétek 25 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 318 3

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Ökördi - erdőtelek - keceli lápok. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20021
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.