Ágasegyháza-orgoványi rétek

Ágasegyháza - orgoványi rétek

Alapadatok

Terület neve
Ágasegyháza - orgoványi rétek
Terület kódja
HUKN20015
Kiterjedés (ha)
4321.14
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Lápi póc Umbra krameri 50 - 100 C
Réti csík Misgurnus fossilis 1000 - 10000 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Magyar tarsza Isophya costata - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 500 C
Ürge Spermophilus citellus - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 400000 - 400000 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 4000 - 5000 C
Homoki kikerics Colchicum arenarium - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 967 7
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 302 7
6410 kékperjés láprétek 295 2
6440 ártéri mocsárrétek 729 16
7210 télisásosok 10

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Ágasegyháza - orgoványi rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20015
Letöltés dátuma: 2024-01-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.