Fülöpszállás-soltszentimre-csengődi lápok

Fülöpszállás - Soltszentimre - csengődi lápok

Alapadatok

Terület neve
Fülöpszállás - Soltszentimre - csengődi lápok
Terület kódja
HUKN20013
Kiterjedés (ha)
3122.99
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Lápi póc Umbra krameri 251 - 500 C
Réti csík Misgurnus fossilis 251 - 500 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 200 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1000000 - 1100000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 125 4
6440 ártéri mocsárrétek 343 11
6410 kékperjés láprétek 500 16
6260 pannon homoki gyepek 375 12
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 12 0.4
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 22 0.7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Fülöpszállás - Soltszentimre - csengődi lápok. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20013
Letöltés dátuma: 2024-01-21

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.