Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta

Felső-kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta

Alapadatok

Terület neve
Felső-kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta
Terület kódja
HUKN20009
Kiterjedés (ha)
19679.72
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 30000 - 200000 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 100000 - 1000000 C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Balin Aspius aspius - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 500 - 1000 C
Pusztai gyalogcincér Dorcadion fulvum cervae 100000 - 500000 A
Közönséges vidra Lutra lutra 8 - 15 C
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Ürge Spermophilus citellus 300 - 700 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1500000 - 10000000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 500 - 50000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 10 0.05
1530 pannon szikesek 13800 83
6250 pannon löszsztyeppek 310 1
6440 ártéri mocsárrétek 45

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Felső-kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20009
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.