Felső-kiskunsági turjánvidék

Felső-kiskunsági turjánvidék

Alapadatok

Terület neve
Felső-kiskunsági turjánvidék
Terület kódja
HUKN20003
Kiterjedés (ha)
14436.47
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 10000 - 100000 C
Rákosi vipera Vipera ursinii rakosiensis 150 - 250 A
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Réti csík Misgurnus fossilis 1000 - 10000 C
Lápi póc Umbra krameri 2000 - 2200 C
Magyar futrinka Carabus hungaricus 5000 - 20000 B
Magyar tarsza Isophya costata 50000 - 500000 B
Magyar ősziaraszoló Chondrosoma fiduciarium - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 5000 - 30000 B
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 20000 B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 500 - 2000 C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Ürge Spermophilus citellus 2000 - 10000 C
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 20 D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5100000 - 5100000 B
Homoki kikerics Colchicum arenarium 1500000 - 1500000 A
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 200000 - 240000 A
Mocsári kardvirág Gladiolus palustris 1700 - 1700 C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 10 - 20 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 20 - 200 C
Ezüstsávos szénalepke Coenonympha oedippus 2000 - 2500 A
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 40 0.28
3160 láptavak és hínárnövényzetük 14 0.1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 7 0.05
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 22 0.14
7210 télisásosok 23 0.14
6410 kékperjés láprétek 1689 11.7
6440 ártéri mocsárrétek 794 5.5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 144 1
6260 pannon homoki gyepek 1833 12.7
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 4 0.03
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 29 0.2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Felső-kiskunsági turjánvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20003
Letöltés dátuma: 2024-01-21

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.