Peszéri-erdő

Peszéri-erdő

Alapadatok

Terület neve
Peszéri-erdő
Terület kódja
HUKN20002
Kiterjedés (ha)
1628.46
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 500 - 3000 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 300 - 1200 C
Magyar ősziaraszoló Chondrosoma fiduciarium - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 50 - 1000 C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 500 - 2000 C
Magyar tarsza Isophya costata - D
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis 100 - 500 B
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 2000 - 2000 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 10000 - 10000 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 20 - 100 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 10 - 50 C
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Mocsári kardvirág Gladiolus palustris 5 - 15 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 90 5.5
91F0 keményfás ligeterdők 82 5
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 80 5
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 122 7.5
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 2 0.1
6410 kékperjés láprétek 98 6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Peszéri-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20002
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.