Felső-kiskunsági szikes puszta

Felső-kiskunsági szikes puszta

Alapadatok

Terület neve
Felső-kiskunsági szikes puszta
Terület kódja
HUKN20001
Kiterjedés (ha)
15776
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 100000 - 2000000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 500 - 5000 C
Mocsári teknős Emys orbicularis 200 - 500 C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Balin Aspius aspius - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Pusztai gyalogcincér Dorcadion fulvum cervae 100000 - 500000 A
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 500 - 5000 C
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 20 C
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Ürge Spermophilus citellus 400 - 800 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 2000000 - 5000000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 10561 81
6250 pannon löszsztyeppek 180 1
6260 pannon homoki gyepek 570
6440 ártéri mocsárrétek 211

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Felső-kiskunsági szikes puszta. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20001
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.